Amazing Moments at BATTLE OF THE YEAR 2018 // .stance

.stance favorite moments from Battle of the Year Crew vs Crew Battles

sponsored by Snipes

#snipesknows #boty2018 #battleoftheyear #bboy #bgirl

http://www.battleoftheyear.net/

Montpellier, France
November 16 & 17

#bboying #b-boying #ブレイクダンス

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。